Kim jest chronometrażysta i dlaczego jego rola jest tak ważna?

Na każdym spotkaniu klubu Toastamsters kilkoro uczestników przyjmuje jedną
z następujących ról: prowadzący spotkanie – czyli Toastamster, mówca, ewaluator mowy, moderator gorących pytań. Główny oceniający, szef zespołu oceniającego, ma pod sobą pomocników w postaci: kontrolera płynności, gramatyka, oceniającego mowę ciała oraz chronometrażysty. Poniższy artykuł został poświęcony wyjaśnieniu funkcji roli chronometrażysty.

Kim jest chronometrażysta?

Chronometrażysta, najprościej ujmując, to osoba odpowiedzialna za to, by każdy etap spotkania mieścił się w odpowiednich ramach czasowych. Informacja o tym, ile ma trwać każdy z etapów spotkania umieszczona jest w agendzie i jest ona podstawą pracy chronometrażysty.

Narzędzia pracy

Narzędziem chronometrażysty służącym do komunikowania się z osobami wypowiadającymi się na scenie są tzw. flagi w trzech kolorach: czerwonym, żółtym
i zielonym.

  • Flaga w kolorze zielonym oznacza, że mówca osiągnął minimalny czas przeznaczony na jego wystąpienie. Po tym czasie „dozwolone” jest, aby mówca zakończył swoją przemowę. Zaleca się jednak, by mówca nie kończył na tym sygnale lecz w całości wykorzystał swój czas.
  • Flaga w kolorze żółtym, to znak, że mówca osiągnął połowę czasu przeznaczonego na swoje wystąpienie. Na podstawie tej informacji przemawiający jest w stanie określić jak długo może jeszcze się wypowiadać.
  • Flaga w kolorze czerwonym informuje prelegenta, że czas jego wystąpienia dobiegł końca. Mówca nie powinien przekroczyć czasu dłużej niż o 30 sekund po zakomunikowaniu czerwoną flagą, ponieważ zostanie zdyskwalifikowany.
Narzędziem pracy chronometrażysty są flagi w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym.

To jeszcze nie wszystkie zadania chronometrażysty!

Rola chronometraży nie kończy się tylko na kontroli czasu mów przygotowanych. Osoba pełniąca tę rolę jest odpowiedzialna, aby całość spotkania – od jego rozpoczęcia, do zakończenia – przebiegała w określonym w agendzie czasie. To znaczy, że każda osoba stojąca na scenie ma swój przydział czasowy. Począwszy od przywitania gości przez Toastmastera, a kończąc na raportach przedstawianych przez zespół oceniający. Chronometrażysta kontrolując poszczególne etapy spotkania nabywa umiejętności podzielności uwagi i skrupulatności.

Dlaczego funkcja chronometrażysty jest tak ważna?

Chronometrażysta pełniący swoją funkcję w sposób fachowy, pozwala osobom stojącym na scenie na wypracowywanie swego rodzaju dyscypliny. Dla osoby przemawiającej ważne jest, by obserwować co robi chronometrażysta, jakich flag używa w danym momencie tak, by zakończyć swoją wypowiedź w optymalnym czasie. Chronometrażyta zaś powinien tak długo trzymać w górze daną flagę, dopóki będzie pewien, że mówca zauważył komunikat.

O profesjonalizmie mówcy świadczy to, że jego wypowiedź mieści się w określonych ramach czasowych, co oznacza, że nie kończy swojej wypowiedzi przy minimalnym dozwolonym czasie, ale również nie przekracza maksymalnego czasu więcej niż o 30 sekund. Umiejętność kontrolowania tego, jak długo trwa wypowiedź jest niezwykle ważna podczas wszelkich konferencji, spotkań biznesowych, czy innych wydarzeń, które wiążą się z wystąpieniami publicznymi. Osoba wypowiadająca się uświadamia sobie, że czas jest wartością niezwykle cenną, dzięki której ma możliwość przekonania odbiorców do tego co chce przekazać swoją mową.

Przygotowała: Roksandra

Czytaj więcej: http://www.silesia-toastmasters.pl/spotkania/chronometrazysta/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *