Rozwój umiejętności w Toastmasters

Wiedza stworzona przez Toastmasters International

+

Doświadczenie i wiedza innych członków

+

Własny potencjał

=

ROZWÓJ

Z czym przychodzę do Toastmasters?

Każdy ma swoje zasoby wiedzy czy umiejętności. I nie mam na myśli jedynie doświadczenia jako szkoleniowiec czy umiejętności pisania tekstów. Największym potencjałem jakiego potrzebujesz, aby zacząć swoją przygodę z Toastmasters jest chęć rozwoju i zaangażowania się. Jeśli tylko czynnie przeznaczysz trochę czasu a do tego dodasz dwa czynniki: doświadczenie innych oraz sprawdzony system edukacji to wzrost Twoich umiejętności jest już gwarantowany.

Crowdlearning – nie jesteś sam

Nauka w Toastmasters opiera się na idei crowdlearningu. Jest to pojęcie definiowane jako uczenie się przez wspólnotę. Crowdlearning to sytuacja przyswajania wiedzy i umiejętności, w której dwie lub więcej osób uczy się czegoś, chce lepiej rozumieć określony temat poprzez wspólne rozwiązywanie problemu. Towarzyszy temu obopólna wymiana informacji oraz sposobów współpracę przy poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Ten sposób nauki ściśle łączy się z ideą mentoringu. Dzięki partnerskiej relacji przekazujemy sobie wiedzę dotyczącą komunikacji oraz przywódzctwa. Dzięki temu nikt nie zostaje sam w poszukiwaniu najlepszej strategii na własny rozwój. Z drugiej strony, bycie mentorem również przynosi wiele korzyści. Oprócz nowej wiedzy i satysfakcji jest to doskonała okazja do budowania relacji.

Pathways

Kiedy już podejmiesz decyzję o członkostwie w Toasmaters będziesz mógł skorzystać z ścieżek Pathways. Pod tą nazwą kryje się 11 różnorodnych kierunków rozwoju z bezpośrednim przełożeniem na rozwój osobisty czy zawodowy. Każda ścieżka pomaga budować kompetencje przywódcze oraz komunikacyjne, a jej indywidualny program może być różnorodnie ukierunkowany.

Dynamic Leadership

Dynamiczne Przywódctwo – ścieżka skoncentrowana na budowaniu umiejętności strategicznego przywódzctwa. Dzięki niej zrozumiesz swoje style przywództwa i komunikacji, wpływ konfliktu na grupę. Rozwiniesz umiejętności potrzebne do rozładowywania i kierowania konfliktem. Projekty te kładą również nacisk na rozwój strategii ułatwiających zmianę w organizacji lub grupie, komunikację interpersonalną i wystąpienia publiczne. Punktem kulminacyjnym tej ścieżki jest projekt ukierunkowany na zastosowanie umiejętności przywódczych.

Effective Coaching

Efektywny coaching – daje możliwość rozwoju pozytywnej komunikacji i pozytywnego przywództwa. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na zrozumieniu i budowaniu porozumienia, przyczyniając się do rozwoju innych poprzez coaching i rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych. Efektywny coaching podkreśla znaczenie skutecznej komunikacji interpersonalnej. Kulminacją tej ścieżki jest projekt dot. przywództwa nastawionego na budowanie kompetencji menadżerskich.

Engaging Humor

Angażujący humor – ścieżka została zaprojektowana, aby pomóc Ci rozwinąć swoje umiejętności tworzenia przemówień humorystycznych, które zaangażują publiczność. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na zrozumieniu twojego poczucia humoru i tego, jak to poczucie humoru przekłada się na zaangażowanie Twoich odbiorców. Projekty przyczyniają się również do zrozumienia, w jaki sposób skutecznie wykorzystywać humor w mowie i improwizowanych przemówieniach. Punktem kulminacyjnym tej ścieżki jest obszerna humorystyczna mowa, która pozwoli ci zastosować to, czego się nauczyłeś.

Innovative Planning

Innowacyjne planowanie – oprócz budowania umiejętności liderskich skupia się również na pisaniu i przedstawianiu przemówień. Wykonując projekty uczysz się jak etapowo zarządzać projektem, a także jak opracowywać innowacyjne rozwiązania. Kulminacją tej ścieżki jest projekt dot. przywództwa nastawionego na budowanie kompetencji menadżerskich.

Leadership Development

Rozwój przywództwa – ta ścieżka pomaga rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji i przywództwa. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na tym jak zarządzać czasem, a także jak opracować i wdrożyć plan. Wystąpienia publiczne i kierowanie zespołem są podkreślane we wszystkich projektach. Ta ścieżka kończy się planowaniem i realizacją wydarzenia, które pozwoli ci zastosować wszystko, czego się nauczyłeś.

Motivational Strategies

Strategie motywacyjne – to budowanie umiejętności energicznej i skutecznej komunikacji. Projekty koncentrują się na strategiach uczenia się w celu budowania kontaktów z ludźmi, rozumienia motywacji i skutecznego prowadzenia małych zespołów do realizacji zadań. Punktem kulminacyjnym tej ścieżki jest kompleksowy projekt budowania zespołu, który łączy wszystkie Twoje umiejętności – łącznie z wystąpieniami publicznymi.

Persuasive Influence

Persfazyjne oddziaływanie – ścieżka została zaprojektowana, aby pomóc Ci rozwinąć swoje umiejętności innowacyjnego przywództwa i komunikacji. Zadania mają na celu nauczyć jak negocjować pozytywny wynik wraz z budowaniem silnej komunikacji interpersonalnej i umiejętności wystąpień publicznych. Każdy projekt kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności przywódczych do wykorzystania w złożonych sytuacjach oraz na tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla nowych wyzwań. Kulminacją tej ścieżki jest projekt dot. przywództwa nastawionego na budowanie kompetencji menadżerskich.

Presentation Mastery

Mistrzostwo prezentacji – daje możliwość rozwoju umiejętności znakomitego mówcy. Projekty na tej ścieżce uczą dobrej relacji z publicznością. Wszystkie zadania przyczyniają się do lepszego zrozumienia skutecznej techniki wystąpień publicznych, w tym pisania i przygotowywania mowy. Na zakończenie tworzysz przemówienie, które pozwoli ci zastosować to, czego się nauczyłeś.

Strategic Relationships

Relacje strategiczne – ścieżka pomaga budować umiejętności lidera w komunikacji. Zadania koncentrują się na zrozumieniu różnorodności, budowaniu osobistych i / lub zawodowych kontaktów z różnorodnymi ludźmi oraz opracowaniu strategii public relations. W każdym projekcie podkreśla się dobrą komunikację interpersonalną i publiczną. Na zakończenie tej ścieżki tworzysz projekt polegający na zastosowaniu swoich umiejętności jako lidera w organizacji wolontariackiej.

Team Collaboration

Współpraca zespołowa – to budowanie umiejętności lidera współpracującego ze swoim zespołem. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na aktywnym słuchaniu, motywowaniu innych i współpracy z innymi. Każde zadanie przyczynia się do budowania umiejętności komunikacji interpersonalnej i umiejętności wystąpień publicznych. Na zakończenie tej ścieżki tworzysz projekt ukierunkowany na zastosowanie umiejętności przywódczych.

Visionary Communication

Wizjonarska komunikacja – ścieżka ta pomaga rozwijać umiejętności strategicznej komunikacji i strategicznego przywództwa. Zadania koncentrują się na rozwijaniu umiejętności dzielenia się informacjami z grupą, planowania komunikacji i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Pisanie mowy i przygotowywanie mowy są podkreślane w każdym projekcie. Kulminacją tej ścieżki jest rozwój i realizacja długoterminowej idei – osobistej lub zawodowej.

Jak wybrać ścieżkę rozwoju?

Kiedy zdecydujesz się zostać członkiem Toastmasters będziesz miał dostęp do dedykowanej platformy. Znajduje się tam ankieta, która bada Twoje zainteresowania, predyspozycje i cele. Twój mentor oraz wiceprezes ds edukacji będą zapewne mogli udzielić Ci więcej informacji, zapewne wskażą osoby, które aktualnie realizują ścieżkę nad wyborem której się zastanawiasz. Pamiętaj, w Toasmtamsers pomagamy rozwinąć skrzydła!

Przygotowała: Jadzia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *